slon 3 Табела за Раст

GrChrt_Boys_24L&W_9210-notag                    GrChrt_Girls_24L&W_9210-notag

За да ги преземете кликнете на табелите.

Извор: Центар за контрола и превенција на болестите (CDC) & Светска здравствена организација (WHO)